Εβδομαδιαία ενημέρωση (09/01/2017-13/01/2017) με τις καινούργιες προκηρύξεις συμβάσεων, προτάσεις συνεργασίας και εκδηλώσεις Κατεβάστε το συνημμένο: Εβδομαδιαία ενημέρωση 13/01/17 Επικοινωνία: Μαρία Πετροπούλου , Τηλ.: 2610367665, email: mpetropoulou@eap.gr  

Read More →

  ΕΡΓΟ Πρόγραμμα Δράσης για την Πρωτοβουλία του ΕΑΠ για την εκπαίδευση προσφύγων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Καθ. Γιώργος Ανδρουλάκης Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Πόροι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΦΟΡΕΑΣ ΕΑΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο PRESS (ακρωνύμιο του Provision of Refugee Education and Support Scheme/Πρωτοβουλία Παροχής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στους Πρόσφυγες) στοχεύει στον σχεδιασμό […]

Read More →

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (ΕΔΒΜ 34) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σας ενημέρωνουμε οτι διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή κείμενο με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις  που δημοσιεύθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Κατεβάστε το κείμενο εδώ: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 (12_01_2017) […]

Read More →

Αξιότιμα μέλη του ΕΑΠ     Σχετικά με την υποβολή προτάσεων για τη πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» ισχύουν τα εξής:   Α) ΥΠΟΒΟΛΗ Οι ερευνητικές ομάδες υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος/Φορέα από τον οποίο προέρχονται  (σημ.: Ε.Δ.Ε.Λ. του ΕΑΠ) (βλ. παράγραφο 5.4.2 της Πρόσκλησης: Δικαιολογητικά […]

Read More →

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» Προσοχή δημοσιευτηκαν Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (11/01/2017) Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (16/12/2016) (PDF|270KB) Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (22/12/2016) (PDF|265KB) Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (11/01/2017) (PDF|279KB) Νέο! Αγαπητά Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΑΠ, Σας ενημερώνουμε αναφορικά με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, […]

Read More →

Έντυπο E.130.2.2 Αίτηση τροποποίησης σύμβασης ανάθεσης έργου: E.130.2.2 Αίτηση τροποποίησης σύμβασης ανάθεσης έργου    

Read More →

Έντυπο «Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων και ο ορισμός της Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.130.2.1)»: E.130.2.1 Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος | Word  

Read More →

Αγαπητά Μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά. Σας αποστέλλουμε την εβδομαδιαία ενημέρωση (19/12/2016-23/12/2016) με τις καινούργιες προκηρύξεις συμβάσεων, προτάσεις συνεργασίας και εκδηλώσεις. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   Κατεβάστε το συνημμένο: Επισκόπηση 23/12/2016   Επικοινωνία: Μαρία Πετροπούλου , Τηλ.: 2610367665, email: mpetropoulou@eap.gr       Γρήγορη Επισκόπηση:    

Read More →