ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Αγαπητά Μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να ανακοινώσει εντός του Δεκεμβρίου 2016 την 1η Προκήρυξη για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (ΜΕ).

Κύριος στόχος της προκήρυξης θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι ΜΕ. Οι ΜΕ έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν την δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες για την βελτίωση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την τόνωση της δημιουργικότητας τους, διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.

Τα ερευνητικά έργα των ΜΕ θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά.

Η δράση αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό, υποκαθιστώντας τη μονόπλευρη φυγή από μια αμφίδρομη επιστημονική κινητικότητα.

 

Συννημένο: POSTDOC_ELIDEK_prodimosieusi

 

Επικοινωνία:

Μαρία Πετροπούλου
Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού
Τηλ.: 261 036 7665
mpetropoulou@eap.gr