Επισυνάπτεται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

http://edel.eap.gr/wp-content/uploads/2017/04/kanonismos-ypotrofion-2.pdf