Κατά την υποβολή προτάσεων παρακαλώ χρησιμοποίειται τα κάτωθι στοιχεία:

Στοιχεία Ε.Λ.Κ.Ε. (Ισχύουν από 3/1/2018)

Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τίτλος: ΕΛΚΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οδός: ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18  Τ.Κ. 26335 ΠΑΤΡΑ

Α.Φ.Μ: 997239923

Δ.Ο.Υ: Γ’ ΠΑΤΡΩΝ

 

Special Account for Research Funds of the Hellenic Open University

PARODOS ARISTOTELOUS 18, 26335 PATRAS, GREECE

VAT: EL997239923

Στοιχεία Νόμιμου Εκπρόσωπου ΕΛΚΕ:

Κων/νος Καραμάνης, Πρόεδρος Ε.Λ.Κ.Ε.

Konstantinos Karamanis, President of Special Account for Research Funds

 

 

 

 

Στοιχεία ΕΑΠ (Όχι για χρήση σε έργα ή προτάσεις)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ν.Π.Δ.Δ

ΑΦΜ 090207683

Γ’  Δ.Ο.Υ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18, ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

26335,ΠΑΤΡΑ

 

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

UNIVERSITY

PARODOS ARISTOTELOUS 18

26335 PATRAS, GREECE

VAT ID: EL090207683

 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι


Διαδικασία Κατάθεσης & Υποβολής Πρότασης

Έντυπο Υποβολής Πρότασης σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Έργο

Υποστηρικτικά Έντυπα κατά την υποβολή Προτάσεων