Κατά την υποβολή προτάσεων παρακαλώ χρησιμοποίειται τα κάτωθι στοιχεία:

Στοιχεία ΕΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ν.Π.Δ.Δ

ΑΦΜ 090207683

Γ’  Δ.Ο.Υ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18, ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

26335,ΠΑΤΡΑ

 

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

UNIVERSITY

PARODOS ARISTOTELOUS 18

26335 PATRAS, GREECE

VAT ID: EL090207683

 

Στοιχεία Νόμιμου Εκπρόσωπου

Νόμιμος Εκπρόσωπος στα Ελληνικά: Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης, Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΕΑΠ

Νόμιμος Εκπρόσωπος στα Αγγλικά:  Professor Vasileios Kardasis,  President  & Legal  Representative of HOU

 

Financial Manager (σε προτάσεις που ζητείται):

Ανδρομάχη Χατζιγιάννη, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Λ.

Andromachi Hatzigianni, President of Special Funds and Accounts Department

 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι


Διαδικασία Κατάθεσης & Υποβολής Πρότασης

Έντυπο Υποβολής Πρότασης σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Έργο

Υποστηρικτικά Έντυπα κατά την υποβολή Προτάσεων