Το ΕΑΠ συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση και προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας της ακαδημαϊκής του κοινότητας μέσα από την αξιοποίηση του διακεκριμένου ακαδημαϊκού προσωπικού του, της αξιοποίησης, ενίσχυσης και ίδρυσης ερευνητικών εργαστηρίων και ερευνητικών μονάδων, της αξιοποίησης και συμμετοχής του ιδρύματος σε διεθνή και εθνικά προγράμματα ερευνητικού ενδιαφέροντος, αλλά και με την εκπόνηση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών διατριβών.

Επιπλέον το ΕΑΠ, προχωρά συνεχώς σε ενίσχυση περαιτέρω της έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και μεθόδων στη διοικητική του δομή. Απτό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή του ΕΑΠ ως συνδιοργανωτής στην Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ και η εκπόνηση από την ΕΔΕΛ του Προγράμματος Ενίσχυσης Έρευνας –ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ16, με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών του ΕΑΠ.

Με τη δημιουργία του τμήματος υποστήριξης ερευνών, η Ε.Δ.Ε.Λ.,  έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής της , που αποτελεί η ενθάρρυνση και υποστήριξη της βασικής έρευνας, η προσέλκυση χρηματοδότησης, η αναζήτηση προσκλήσεων καθώς και η ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για χρηματοδοτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ευρωπαϊκά, εθνικά και λοιπά έργα).

Για Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Έρευνας πατήστε αυτό το σύνδεσμο http://edel.eap.gr/?page_id=253

Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για προσκλήσεις, προκυρήξεις κλπ.,  επιλέγοντας από το μενου «Κατηγορίες» στο δεξί μέρος κάθε σελίδας, τα άρθρα του ιστότοπου της ΕΔΕΛ με tag «πρόσκληση» ή/και «προκήρυξη»

Παρουσιάσεις Έργων (Ενδεικτικά)

Η λίστα πλαισιώνεται συνεχώς

Στην συνέχεια παρατίθεται παρουσίαση έργων που έχει υλοποιήσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τα οποία διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου από το 1997 μέχρι και σήμερα. Το πλήθος των έργων αλλά και το ύψος του διαχειριζόμενου προϋπολογισμού αποδεικνύουν την άριστη ικανότητα του Πανεπιστημίου στην διαχείριση και την υλοποίηση έργων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1st call of ETCP Greece – Italy
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1st call of ETCP Greece – Italy
Ανακοινώθηκε στο επίσημο site του προγράμματος INTERREG GREECE ITALY και συγκεκριμένα στον  σύνδεσμο: INTERREG , η λίστα με τις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση προτάσεις έργων του 1st call of ETCP Greece – Italy. To EAΠ...
Περισσότερα →
Ανακοίνωση των Προγράμματων Εργασίας του Ορίζοντα 2020 για το 2018-2020
Ανακοίνωση των Προγράμματων Εργασίας του Ορίζοντα 2020 για το 2018-2020
Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν επίσημα τα Προγράμματα Εργασιών του Ορίζοντα 2020 για το 2018-2020. Η αναζήτηση προγραμμάτων είναι εφικτή από το Participant Portal : Participant Portal , όπου υπάρχει όλο το υλικό των προγραμμάτων καθώς και...
Περισσότερα →
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 – 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 – 2020
Ανακοινώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα του Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 – 2020,  ότι 187 υποβολές προτάσεων σε σύνολο 349 υποβολών, περάσαν με επιτυχία την πρώτη φάση διοικητικού ελέγχου και επιλεξιμότητας. Περισσότερες πληροφορίες : GREECE...
Περισσότερα →
1η Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της 1ης προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ για ΥΔ
1η Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της 1ης προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ για ΥΔ
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της δράσης η 1η Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής της 1ης προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες. H τροποποίηση αφορά  το κεφάλαιο 3, στο οποίο προστίθεται τελευταίο εδάφιο με τίτλο: «Παράταση της διάρκειας χορήγησης υποτροφίας»....
Περισσότερα →
Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 1ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες
Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 1ης Προκήρυξης υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι  ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των 2114 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ. Εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης των οριστικών Πινάκων Κατάταξης (με τους αριθμούς υποβολής) των αιτήσεων και του...
Περισσότερα →
Δεύτερη (2 η ) τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Δεύτερη (2 η ) τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ανακοινώθηκε η 2η Τροποποίηση και Παράταση έως τις 15/6/2017 και ώρα 16:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Επιτρέπεται η...
Περισσότερα →